BasisVaardigheden Clubleiding bestaat uit twee modules: Organiseren en Arbitreren.
De modules zijn afgeronde eenheden, je kunt ze elk afzonderlijk doorlopen. Samen vormen ze de BasisVaardigheden Clubleiding (BVC).

Diverse districten organiseren 'fysieke' bijeenkomsten ter ondersteuning bij de ELO, klik hier voor de mogelijkheden

De twee modules vormen ook de voorbereiding op de cursus Clubleider B (CLB). Om daaraan deel te kunnen nemen is kennis van deze beide basisvaardigheden essentieel.

Aanmelden: De BVC modules zijn alleen toegankelijk voor NBB-leden. Vraag voor toegang tot de module eerst bij de BridgeBond een gebruikersnaam aan.
Wij verwerken je aanvraag, binnen enkele werkdagen ontvang je een mail met je gebruikersnaam. Hiermee kan je op de ELO (Elektronische LeerOmgeving) inloggen.
Vervolgens klik je op de module van keuze, betaal deze (met I-deal) en start wanneer je wilt.
Vraag gebruikersnaam door te mailen naar: opleidingen@bridge.nl en vermeld in je mail:
 in de onderwerpregel: gebruikersnaam BVC,
 je naam,
 NBB-Lidnummer,
 huisnummer en postcode (uitsluitend ter controle van het juiste NBB-Lidnummer)

Aan toegang tot de BVC modules zijn kosten verbonden. Deze bedragen € 27,50 per module.
Klik hieronder op de module van je keuze en betaal automatisch via I-deal.
Na betaling is de betreffende module 180 dagen beschikbaar, klik op de module om te openen.

Basisvaardigheid Clubleiding Organiseren (link naar informatie BVC op de BridgeBond website)
Na het doorlopen van deze module kun je een speelmoment organiseren. Je bent in staat om de speelzaal in te richten, deelnemers in te schrijven, het juiste schema te kiezen, scores te verwerken en de uitslag te bepalen. Je hebt kennis van de correcte wijze waarop bridge gespeeld wordt. Ook kun je zien hoe een viertallenwedstrijd opgezet en uitgerekend wordt. De kosten voor deze module bedragen € 27,50.

Basisvaardigheid Clubleiding Arbitreren (link naar informatie BVC op de BridgeBond website)
In deze module neem je kennis van de omgangsvormen aan de speeltafel en kun je de meest voorkomende onregelmatigheden oplossen, zoals: onvoldoende bod, bieding voor de beurt, spelen voor de beurt inclusief de foutieve uitkomst, verzaken, wijziging van een bieding en eenvoudige voorspeelbeperkingen. De kosten voor deze module bedragen € 27,50. Bij deze module zijn de "Spelregels voor wedstrijdbridge 2017" benodigd.